Equip

Xenopat és una empresa públic-privada, spin-off  de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

Alberto Villanueva, PhD.

Director científic i co-fundador.

Investigador responsable del Grup de Resistència farmacològica i Xenografts de l’ICO-IDIBELL. Llicenciat en Biologia (1990) i Doctor en Genètica (1997) per la Universitat de Barcelona. Va realitzar una estada postdoctoral (1997-2001) treballant en un projecte conjunt entre el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) i el Cold Sping Harbour Laboratories. És internacionalment reconegut pels seus treballs en la generació de models tumorals PDOX (Personal Derived Orthootopic Xenograft, orthoxenografts®) utilitzats tant per a l’estudi dels mecanismes d’adquisició de resistència a importants tractaments quimioterapèutics (cisplatí, 5-fluroracil i oxaliplatí), com per al desenvolupament de nous fàrmacs i tractaments oncològics personalitzats. Alguns dels models generats pel Dr. Villanueva són únics en el món. És autor de nombroses publicacions científiques. Des del seu grup de recerca ha realitzat diverses col·laboracions amb empreses farmacèutiques (PharmaMar, FAES-FARMA i IkerChem) permetent l’ús dels models orthoxenograft® per al desenvolupament preclínic avançat de noves molècules.

August Vidal, MD.

Director de Patologia molecular i co-fundador.

Patòleg facultatiu del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Director del programa d’Anatomia Patològica. Responsable de les àrees de Patologia ginecològica i Patologia dental i col·laborador de les àrees de Patologia urològica i Patologia de cap i coll. Llicenciat en Medicina (1990) per la Universitat de Barcelona, va realitzar la seva especialitat en Patologia (1995). En breu defensarà la seva Tesi doctoral sobre la resistència al cisplatí en tumors germinals testiculars i d’ovari. És autor de nombroses publicacions científiques. És professor associat en el Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona. Ha treballat com a patòleg a BCN Patòlegs SL i Histopat Laboratoris SL, i com a consultor a Biopat Biopatologia Molecular SL. Té una àmplia experiència en la caracteritzacio histopatològica i genètica dels orthoxenografts®.

Anna Portela, PhD.

Directora general i co-fundadora.

Llicenciada en Biologia (2001) i Doctora en Genètica (2007) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant el seu doctorat va realitzar diverses estades en centres de prestigi internacional: Höhenheim Universität i Johns Hopkins University. Va realitzar la seva estada postdoctoral (2007-2014) al Grup d’Epigenètica del Càncer del CNIO i posteriorment de l’IDIBELL. Durant aquest temps va treballar per comprendre les bases moleculars del càncer i per definir biomarcadors de prognòstic en diversos tipus de tumors. És autora de nombroses publicacions científiques. Paral·lelament va realitzar un Màster en Administració d’Empreses (MBA) a ESADE (2013). Actualment cursa un Master de Direcció d’Organitzacions Sanitaries a ESADE.

Membres de

baixa

Projectes subvencionats per