OrthoXenoBank®

L’OrthoXenoBank® és la col·lecció d’orthoxenografts® que Xenopat posa a disposició dels seus clients. La següent taula resumeix els principals orthoxenografts® disponibles a Xenopat. Qualsevol informació adicional que necessitin no dubtin a contactar amb nosatltres.

 

L’OrthoXenoBank® està format per més de 350 models, que representen els subtipus histològics més freqüents de les següents localitzacions: colon, mama, pulmó, ovari, pàncrees, endometri, sarcomes, cap i coll, fetge i testicular, entre d’altres. Tots els tumors presents a l’OrthoXenoBank® estan clasificats segons el seu subtipus histològic i estan caracteritzats a nivell genètic per les mutacions més destacades en cada subtipus tumoral.

* Tumors amb resistència adquirida a la quimioterapia.
** Tumors refractaris endògens.
 

Els tumors de l’OrthoXenoBank® també estan caracteritzats segons el seu nivell de sensibilitat/resistència a diferents tractaments estàndard de quimioteràpia. L’OrthoXenoBank® conté alguns tumors refractaris a la quimioteràpia, obtinguts directament del pacient.

 

A més a més, l’OrthoXenoBank® conté parelles de tumors sensibles i resistents a la quimioteràpia que han estat generats in vivo a través de rondes successives de tractament dels orthoxenografts® sensibles al tractament.

Contacte

Contacti avui amb l’equip de Xenopat per saber més sobre els Serveis Preclínics Avançats.