Orthoxenografts®

Els orthoxenografts® són models experimentals murins en els quals s’implanta un petit fragment de tumor humà (xenograft, implantació d’una espècie a una altra) en el mateix lloc d’origen (ortotòpic). Es tracta doncs de xenografts ortotòpics derivats de pacient (Patient-Derived Orthotopic Xenografts, PDOXs). Xenopat ha desenvolupat el coneixement per a poder implantar tumors en una finestra de 24 hores després de la resecció del tumor, aconseguint taxes d’implantació molt altes.

Els orthoxenografts® es caracteritzen per:

 

  • Mantenir les característiques histològiques, genètiques i moleculars del tumor humà primari.
  • Reproduir els patrons de creixement i disseminació del tumor humà original.
  • Mimetitzar el patró de resposta als fàrmacs del tumor humà original.
  • Assolir una màxima correlació entre els estudis preclínics in vivo i els assajos clínics en humans.

 

Per aquests motius, actualment els orthoxenografts® són els models preclínics més avançats per al desenvolupament de nous fàrmacs antitumotrals.

Degut a les seves característiques, els othoxenografts® són les millors eines disponibles per a:

 

  • Externalitzar les fases preclíniques del desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals.
  • Processos Target Product Profile.
  • Realitzar estudis co-clinics (assajos en humans i ratolins), gràcies a la creació d’orthoxenografts® derivats dels participants en els assajos clínics.
Contacte

Contacti avui amb l’equip de Xenopat per saber més sobre els Serveis Preclínics Avançats.