Preguntes freqüents

Què és un xenograft?

Xenograft, (xenos- del grec “estranger”), és la implantació de cèl·lules vives, teixits o òrgans, d’una espècie a una altra. En el cas de Xenopat, implantem petits fragments de tumor humà en ratolins.

 

Què vol dir implantació ortotòpica? Per què és important?

Implantació ortotòpica vol dir en la seva localització natural. En el cas de Xenopat, implantem fragments del tumor del pacient en el mateix òrgan d’origen. Gràcies a la implantació ortotòpica, els efectes de l’entorn sobre el creixement i desenvolupament del tumor són els mateixos que si aquest es trobés en el seu lloc d’origen. La implantació ortotòpica és clau per obtenir la millor correlació en la resposta als tractaments entre l’orthoxenograft® i el pacient.

 

Què és un orthoxenograft®?

Els orthoxenografts® són models de ratolí en els quals s’implanta un petit fragment de tumor humà (xenograft) en el mateix òrgan d’origen (ortotòpicament). Parlem de xenografts derivats de pacient (Patient-Derived Xenografts, PDXs) ortotòpics. Xenopat ofereix la possibilitat d’implantar un petit fragment del tumor del pacient en el mateix òrgan d’origen d’un ratolí, generant així el seu propi orthoxenograft®. Els orthoxenografts® són eines clau per a realitzar un Tractament Oncològic Personalitzat basat en evidències científiques.

 

Per què necessito un orthoxenograft®?

Els orthoxenografts® són eines clau per a realitzar un Tractament Oncològic Personalitzat basat en evidències científiques.

 

Si vostè es troba en tractament quimioterapèutic, poden donar-se dues situacions:

 

1) El seu tumor respon a la quimioteràpia. En aquest cas la seva colònia d’orthoxenograft® s’utilitzarà per avançar-se a un possible cas de recaiguda. La colònia d’orthoxenograft® serà tractada amb la mateixa quimioteràpia que vostè. Si els tumors reapareixen en els ratolins, la colònia es dividirà en subpoblacions que seran tractades amb diferents fàrmacs.

 

2) El seu tumor no respon a la quimioteràpia. Si el seu tumor és refractari a la quimioteràpia, la seva colònia d’orthoxenograft® s’usarà per sugerir en millor tractament en el seu cas. La colònia serà tractada seguint la mateixa quimioteràpia que vostè i tot seguit la colònia es dividirà en subpoblacions en les quals s’assajaran les diverses alternatives terapèutiques.

 

En ambdós casos, i sempre en estreta cooperació amb el seu oncòleg, s’assajarà un ampli ventall de tractaments. La sel·lecció dels tractaments es basarà en diferents criteris: fàrmacs disponibles al mercat o en assaig clínic obert, característiques genètiques i histològiques del tumor, entre d’altres. Les alternatives terapèutiques sel·leccionades s’assajaran en diferents subpoblacions de la colònia d’orthoxenograft®. Aquest procediment permetrà a Xenopat trobar la millor alternativa terapèutica per a cada pacient, basant-se en evidències científiques. Els resultats es comunicaran mitjançant un antiquimiograma.

 

Si actualment el meu tumor respon a la quimioteràpia, necessito un orthoxenograft®?

Si. Encara que actualment el seu tumor respongui a la quimioteràpia, pot ser que en un futur el seu tumor adquireixi resistència al tractament. Al generar un orthoxenograft® ara, vostè s’estarà anticipant a un possible cas de recaiguda, que lamentablement és el causant de molts fracassos en els casos clínics. Xenopat generarà un orthoxenograft® resistent del seu tumor ex vivo, és a dir, en el ratolí. La seva colònia d’orthoxenograft® serà tractada amb la mateixa quimioteràpia que vostè. Si el tumor recreix en els ratolins, diverses subpoblacions de la colònia d’orthoxenograft® seran tractades amb diferents alternatives quimioterapèutiques. Els resultats obtinguts es comunicaran mitjançant un antiquimiograma. L’avantatge és que no cal que vostè esperi fins que el seu tumor recreixi. Xenopat pot anticipar-se a aquest procés, guanyant un temps que pot ser clau. A més a més d’avançar-se a possibles casos de recaiguda, també s’evitarà complicacions a l’hora d’obtenir una biopsia si el tumor recreix.

 

Si el meu tumor ja és resistent a la quimioteràpia, necessito un orthoxenograft®?

Si. Un tumor resistent és aquell que no respon a la quimioteràpia, encara que el pacient estigui en tractament el tumor segueix creixent. Les cèl·lules refractàries a la quimioteràpia són cèl·lules que han adquirit la capacitat de créixer inclús en les condicions de quimioteràpia i per tant les anomenem cèl·lules resistents. Aquests tumors refractaris són completament diferents al tumor primari original, doncs han sel·leccionat les cèl·lules resistents. No té cap sentit seguir amb la quimoteràpia actual i és necessari buscar una alternativa terapèutica. Xenopat generarà una colònia d’orthoxenograft® i la dividirà en subpoblacions que seran tractades amb diferents alternatives terapèutiques. Aquest procediment permetrà a Xenopat trobar la millor alternativa teraèutica disponible per a cada pacient. Els resultats obtinguts es comunicaran mitjançant un antiquimiograma.

 

Quins tractaments s’assajaran a la meva colònia d’orthoxenograft®?

Els tractaments i combinacions de tractaments a provar en les subpoblacions de la colònia d’orthoxenograft® es discutiran i evaluaran amb l’oncòleg de cada pacient. Xenopat només provarà tractaments que siguin comercials o que es trobin disponibles en assajos clínics oberts. La sel·lecció dels tractaments es farà en base a diversos criteris: disponibilitat del fàrmac, característiques genètiques del tumor i histologia, entre d’altres.

 

Què és un antiquimiograma?

L’antiquimiograma és un document que plasma tots els resultats obtinguts dels tractaments de les diverses subpoblacions de la colònia d’orthoxenograft®. L’antiquimiograma informa de les millors alternatives terapèutiques observades en la colònia d’orthoxenografts® i suggereix un Tractament Oncològic Personalitzat basat en evidències científiques.

 

En total, quant es tarda a realitzar un procés de Tractament Oncològic Personalitzat, des de la implantació del tumor fins a l’obtenció de l’antiquimiograma?

El procés de Tractament Oncològic Personalitzat, des de la implantació del tumor a l’obtenció de l’antiquimiograma, dura de mitja de 4 a 8 mesos, depenent del tipus tumoral i de les característiques intrínseques de cada tumor.

 

Com s’obtindrà la meva mostra de tumor?

Els tumors han de ser implantats just després de la cirurgia. Xenopat és capaç d’implantar els tumors en un marge de 24 hores post-cirurgia. Per tal de ser aptes per a la seva implantació, els tumors han de ser preservats en un medi específic posteriorment a la cirurgia. L’equip de Xenopat es posarà en contacte amb el seu equip quirúrgic per planificar tots els detalls de conservació i transport del tumor al nostre centre.

 

Com que només cal un petit fragment de tumor, si no es realitza una cirurgia, la mostra de tumor pot ser obtinguda a través d’una biòpsia. L’equip de Xenopat es posarà en contacte amb el seu equip de biòpsia per planificar tots els detalls de conservació i transport del tumor al nostre centre.

 

És necessari realitzar la cirurgia en un hospital determinat?

No. Vostè pot realitzar la seva operació en l’hospital que vostè prefereixi. Per tal de poder implantar el tumor amb garanties d’èxit, serà necessari que el tumor arribi a les oficines de Xenopat en una finestra de 24 hores passada l’operació. L’equip de Xenopat es posarà en contacte amb el seu equip quirúrgic per planificar tots els detalls de conservació i transport del tumor al nostre centre.

 

Tots els tumors són bons per implantar? Creixen tots els tumors un cop implantats?

Només és necessària una petita quantitat del tumor per tal de poder-lo implantar. Si s’obté aquesta quantitat, Xenopat pot implantar-la. Malauradament, no tots els tumors creixen un cop implantats en el ratolí. Les nostres taxes d’èxit són del 70-75% depenent del tipus de tumor i del volum inicial del fragment a implantar. En el cas que el tumor no creixi, Xenopat només cobrarà una petita quantitat pactada prèviament, per cobrir les despeses generades.

 

Quina és la correlació de la resposta als tractaments entre orthoxenografts® i pacients?

Els orthoxenografts® són les eines científiques més avançades per predir la resposta del pacient al tractament de quimioteràpia.

 

Què passa en cas de recaiguda?

En cas de recaiguda es poden estudiar noves alternatives terapèutiques. Si el pacient ho desitja, els tumors obtinguts a partir del seu orthoxenografts® es poden criopreservar. Els tumors criopreservats es poden reimplantar i generar una nova colònia d’orthoxenograft®. Aquesta colònia nova serà tractada seguint el mateix patró de quimiotaràpia que el pacient. Arribat aquest moment, i sempre d’acord amb l’oncòleg del pacient, es sel·leccionarà un nou conjunt de teràpies a assajar en diferents subpoblacions de la nova colònia d’orthoxenograft®.

 

Què és la criopreservació?

La criopreservació és un procés mitjançant el qual els teixits/tumors es conserven al llarg del temps. Aquesta conservació s’aconsegueix congelant els teixits, submergits en un medi adequat, en nitrogen líquid, assolint temperatures de -195 ºC. Els teixits criopreservats poden ser descongelats i tornats a créixer. A Xenopat, la criopreservació s’utilitza per guardar els tumors dels pacients en cas de ser necessari reimplantar-los per poder assajar noves possibilitats davant d’una recaiguda.

 

Com puc obtenir més informació?

No dubti en contactar-nos a info@xenopat.com. L’equip de Xenopat està al seu servei per a respondre totes les seves preguntes i proporcionar-li qualsevol informació que requereixi.

Tractament Oncològic Personalitzat
Contacte

Contacti avui amb l’equip de Xenopat per saber més sobre els Serveis Preclínics Avançats.