Els últims descobriments científics al servei de la lluita contra el càncer

La implantació ortotòpica de tumors humans en ratolins, permet a Xenopat oferir serveis enfocats al desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals i als tractaments oncològics personalitzats. Així els serveis de Xenopat es centren en dues àrees principals:

Serveis Preclínics Avançats

Els Serveis Preclínics Avançats de Xenopat ofereix les eines més innovadores a aquells investigadors i empreses dedicats al desenvolupament de nous fàrmacs contra el càncer. Xenopat posa a disposició d’aquests investigadors l’OrthoXenoBank®, format per desenes de models ortotòpics de diferents tipus de tumors, caracteritzats a nivell de genètic i amb diferents sensibilitats a diverses quimioteràpies.

Tractament Oncològic Personalitzat

El Tractament Oncològic Personalitzat de Xenopat ofereix a metges i pacients, la tecnologia més avançada per poder seleccionar el millor tractament en la lluita contra el càncer. Xenopat ofereix la possibilitat de generar un orthoxenograft® a partir d’un petit fragment del tumor del pacient. Aquest model permetrà a Xenopat testar diferents tractaments i descobrir quina és la millor teràpia per a cada pacient.

Equip

Xenopat és una empresa público-privada, una spin-off de l’Institut Oncològic de Catalunya (ICO), l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).