El Tractament Oncològic Personalitzat de Xenopat ofereix als professionals sanitaris i als pacients oncològics, les eines més avançades per a sel·leccionar el millor tractament contra el càncer. Xenopat ofereix la possibilitat de gernerar un orthoxenograft®  a partir d’un petit fragment de tumor de cada pacient. Aquest model permetrà a Xenopat assajar diversos tractaments per saber quin és el més adequat per al cas de cada pacient.

El servei de Tractament Oncològic Personalitzat de Xenopat generarà per a cada pacient, un antiquimiograma, un informe detallat dels resultats obtinguts al tractar els propis orthoxenografts® amb les diferents teràpies. Xenopat vol convertir-se en una eina clau de decisió en els tractaments oncològics personalitzats. L’antiquimiograma mostrarà totes les evidències científiques obtingudes amb els propis orthoxenografts® per tal de guiar la sel·lecció de la millor teràpia contra el càncer en cada cas. Xenopat treballa sempre en estreta cooperació amb l’oncòleg responsable de cada pacient.

Descobreixi més

Orthoxenografts®

Els orthoxenografts® són models experimentals de ratolí en els quals s’implanta un petit fragment de tumor humà (xenograft) en el mateix órgan d’origen (ortotòpicament). Parlem de xenografts derivats de pacient (Patient-Derived Xenografts, PDXs) ortotòpics.

Preguntes freqüents

Les preguntes més freqüents sobre el Tractament Oncològic Personalitzat de Xenopat.